Welkom op de website van Krommerijn

Bioboerderij Miltenburg

In de Krommerijnstreek in het mooie dorpje Schalkwijk, middenin de lint bebouwing ligt onze biologische melkveehouderij. Wij zijn Michiel en Yvonne Miltenburg en we wonen samen met onze kinderen Lisa en Remco op deze mooie boerderij. Wij zijn de 4de generatie Miltenburg die wonen op Overeind 33. Onze vader Joop Miltenburg had hier al een melkveebedrijf, maar na zijn overlijden hebben we voornamelijk vleesvee op het bedrijf gehouden.
Omdat de stallen aan vernieuwing toe waren hebben we in 2013 een plan gemaakt voor de toekomst van ons bedrijf.

In 2014 hebben we een duurzame stal gebouwd conform de nieuwste richtlijnen.
Met de zonnepanelen en zonneboiler op het dak, warmte terugwinning en een voorkoeler proberen we zo efficiënt mogelijk met energie om te gaan en zijn we voor het grootste deel zelfvoorzienend. Er ligt een geïsoleerd dak op de stal en met de weercomputer wordt het windbreekgaas automatisch op de ideale stand gezet.
De stal is erg comfortabel ingericht met diepstrooisel boxen, 3 automatische koeborstels en grote ventilatoren in de nok.
Ook is er een groot strohok aanwezig voor de koeien die moeten kalven.
Er is plaats voor 120 melkkoeien. We melken met 2 Lely robots, er is een mestrobot die de roosters schoonhoud en een aanschuifrobot die het voer aanschuift. De koeien kunnen in het weide seizoen iedere dag lekker naar buiten.
In het voorjaar houden we ons bezig met weidevogel beheer, zodat de grutto’s en kieviten van deze omgeving ook een fijne plek hebben om te leven en hun eitjes veilig uit kunnen broeden.
We zijn per 1 januari 2016 biologisch geworden. Dit omdat wij denken dat er meer toekomst zit in de biologische landbouw door de manier waarop er dan met land en dieren omgegaan wordt. Het land wordt niet bespoten tegen onkruid en we geven het geen kunstmest. De dieren eten alleen biologisch voer en worden alleen behandeld met antibiotica wanneer het echt niet anders kan.
Onze melk gaat naar Farmel die er onder andere biologische babyvoeding van laat maken. Ook hebben we een samenwerking met Kaasmaker Huig van de Graaf. Hij maakt van onze biologische melk onze heerlijke Biologische Schalkwijkerkaas. Deze verkopen we in de regio als streekproduct.
Op onze Facebookpagina kun je van alles lezen over ons bedrijf.

Wij hebben ons bij Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust aangesloten omdat wij het leuk vinden om de burger te laten zien wat er op een modern biologisch melkveebedrijf gebeurt.

Bioboerderij Miltenburg

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Bioboerderij Miltenburg heeft een eigen Facebookpagina. Hier worden zeer regelmatig foto’s geplaatst van het wel en wee op het bedrijf. Ook wordt er elk jaar een opendag georganiseerd. De koeien in de stal zijn te bekijken zonder dat er speciale bedrijfskleding aangetrokken moet worden. Door middel van een trap aan de buitenkant van de stal, kan je de koeien vanaf de zolder bekijken.

 • Bij Bioboerderij Miltenburg wordt er op verschillende vlakken rekening gehouden met het Milieu. Onder de maïskuil is stro neergelegd dat er voor zorgt dat sappen die uit de maïs vrijkomen, opgenomen worden in het stro en dat het niet in het oppervlakte water terecht komt.

  Ook wordt de mest gescheiden en gedeeltelijk gebruikt als de vulling van de diepstrooiselboxen van de koeien. Het natte deel wordt dan gescheiden, en het droge gedeelte blijft over. Dit is heel zacht en stinkt niet.

 • Michiel en Yvonne Miltenburg gaan duurzaam om met het gebruik van Energie. Op het bedrijf is een voorkoeler aanwezig. In dit apparaat wordt de melkwarmte afgestaan aan het koude water dat er omheen stroomt. Er is daarna minder energie nodig om de melk te koelen. Daarnaast liggen zonnepanelen op het dak liggen die in totaal 50.000 kWh op kunnen wekken. Op jaarbasis heeft het bedrijf ca 60.0000. kWh nodig. Er hoeft dus bijna geen stroom meer aangekocht te worden. Ook hangen er grote LED lampen in de stal.

 • Op Welzijn scoort Biioboerderij Miltenburg 3 sterren. In een speciaal hok met een flink strobed waar een koe rustig kan bevallen. De kleine kalfjes blijven tot minimaal 3 maanden na hun geboorte op stro. In de koeienstal hangen 2 grote ventilatoren die er voor zorgen dat er voldoende frisse lucht bij de koeien komt. Er zijn 3 koeienborstels waar de dieren zich aan kunnen krabben en laten borstelen om stofjes te verwijderen. Voor alle koeien is er een ruime diepstrooiselbox aanwezig die gevuld zijn met gedroogde mest. Hier kunnen ze lekker zacht in liggen.!

 • Omdat Michel en Yvonne een biologisch melkveebedrijf hebben wordt er zo min mogelijk gebruik gemaakt van medicijnen.  Alleen als het echt nodig is gebruiken we antibiotica. De mest uit de stal wordt een aantal keer per dag door een mestrobot weggeschoven. Daarmee verdwijnen ook de ziektekiemen. Een andere manier waarmee ook ziektes kunnen worden voorkomen is dat het bedrijf gesloten is. Dit betekend dat alle dieren die op het bedrijf aanwezig zijn hier ook geboren zijn. Er worden geen dieren van buiten aangekocht.

 • Op het onderdeel Natuur scoort Bioboerderij Miltenburg verschillende punten. De weilanden zijn ingezaaid met kruidenrijk mengsel. Rondom het bedrijf groeien verschillende heggen en knotwilgen waar veel vogels nestelen en dieren kunnen wonen. Ook nestelen er zomers volop zwaluwen in de stal.
  Op het bedrijf wordt er weidevogelbeheer toegepast. Weidebeheer wordt in samenwerking met de Milieuwerkgroep Houten en het Collectief Utrecht Oost gedaan. Door dit extra beheer wordt de kwaliteit van de natuur verder ontwikkeld en verhoogd.

 • Eén van de eisen vanuit de biologische veehouderij is dat de dieren naar buiten kunnen. De koeien van familie Miltenburg lopen daarom minimaal 180 dagen van minimaal 8 uur per dag. Maar vaak is dit veel meer. Ook het jongvee en de koeien die bijna een kalfje krijgen hebben staan in de wei.
  Om de dieren ’s nachts voldoende rust te geven is het van 23.00 tot 6.00 uur donker in de stal. Dit is geregeld via een tijdklok.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners