Welkom op de website van Krommerijn

Boerderij de Hoogt

Wij zijn Ries en Yvette Vernooij.
Samen met onze kinderen Teun en Eline wonen en werken wij op het melkveebedrijf dat al enkele generaties bestaat. Ries zijn ouders, die ook op het bedrijf wonen, helpen nog dagelijks mee bij de verzorging van de koeien en kalfjes. Wij melken ongeveer 75 koeien en daarnaast hebben wij zo’n 40 stuks jongvee. De koeien worden twee keer per dag, ’s morgens om 6.00 uur en ’s middags om 16.30 uur gemolken in een 2×10 zij aan zij melkstal (zie foto). De melk leveren wij aan FrieslandCampina, zij maken er producten van die wereldwijd worden afgezet. FrieslandCampina stelt hoge eisen aan de melkveehouders en de geleverde melk. Wij zijn er dan ook best trots op dat wij al twee jaar op rij behoren tot de groep melkveehouders die het best scoren op duurzame ontwikkeling.

Om onze boerderij ligt 23 ha grasland. De koeien gaan in de zomermaanden minimaal 120 dagen 6 uur per dag naar buiten. Dit betekend dat wij weidegang toepassen en wij dus weidemelk leveren. Ook hebben wij nog 7 ha grasland in Cothen en huren wij 3,5 ha uiterwaarden langs de Lek van Staatsbosbeheer. In 2016 hebben wij een nieuwe stal gebouwd. Deze hebben we gebouwd volgens de maatlat duurzame veehouderij. Voor ons was uitgangspunt voor de bouw het verbeteren van het dierenwelzijn en diergezondheid.

Waarom doen we mee aan krommerijn teelt en boert bewust?
Wij willen een eerlijk beeld geven van de melkveehouderij. Wat doen we en vooral waarom doen we dat. Er is zoveel onjuiste en tegenstrijdige berichtgeving in de media over de sector. Wij proberen op deze manier de dialoog te openen en aan te gaan om mensen bewust te maken van de werkelijke situatie in de sector.

Boerderij de Hoogt

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  We hebben een Facebookpagina, waar we veel informatie over ons bedrijf op zetten.

   

 • Er is een opvangmogelijkheid voor het water dat afkomstig is van de opslag van de mais en kuilgras. Zo wordt voorkomen dat het in de sloot terechtkomt. In de stal liggen speciale vloeren, die de uitstoot van ammoniak verminderen. Het verminderen van geurtjes op het bedrijf is één van de belangrijke aandachtspunten op ons bedrijf.

 • Voor ons bedrijf hebben we een energiescan laten opstellen. In dit rapport staan allerlei maatregelen die we kunnen nemen om energie te besparen. Een van die maatregelen is een voorkoeler. In de voorkoeler wordt de melkwarmte afgestaan aan het koude water dat er omheen stroomt. Er is daarna minder energie nodig om de melk te koelen. Op ons bedrijf gebruiken we een warmteterugwinningsinstallatie. Bij warmteterugwinning wordt de warmte eerst via de koeling uit de melk gehaald en vervolgens wordt deze energie gebruikt om water op te warmen. Deze energiebesparende maatregel is niet alleen goed voor onze portemonnee, maar we dienen ook het maatschappelijk belang. In de stal hangt LED-verlichting (dus energiezuinig)

   

 • Op dit bedrijf spelen dierenwelzijnsaspecten een grote en belangrijke rol. In een speciale afkalfstal kan de koe rustig bevallen. De kleine kalfjes blijven tot minimaal 3 maanden na hun geboorte op stro. De koeien hebben lekkere ruime boxen om in te liggen. In de boxen liggen matrassen en dat ligt natuurlijk heel comfortabel. Het dak van de stal is geïsoleerd. Daarmee blijft het in de zomer ook lekker fris en wordt het in de winter niet al te koud. Voor iedere koe is er een eigen eetplek. De koeien hoeven maar een heel klein stukje te lopen om te kunnen drinken.

 • We geven zo min mogelijk medicijnen aan onze dieren. Dit is niet alleen beter voor de dieren, maar uiteindelijk ook voor de mens. Voor het bedrijf een diergezondheidsmonitor opgesteld. Hierdoor krijgen we een beeld van de gezondheid van onze dieren. Per kwartaal kunnen we o.a. de kwaliteitsgegevens van de melk, de sterftepercentages over verschillende jaren met elkaar vergelijken. De mest uit de stal wordt een aantal keer per dag door een mestschuif weggeschoven. Daarmee verdwijnen ook de ziektekiemen. Ons bedrijf is IBR- en BVDvrij. IBR is een virusinfectie bij rundvee. Als koeien dit virus bij zich hebben, dan betekent dit vaak een lagere melkopbrengst. BVD is ook een virusinfectie en veroorzaakt veel schade op het bedrijf door sterfte, slechte groei en ontwikkeling en het vaker ziek zijn van de dieren. Door de melk en bloed te controleren op aanwezigheid van het virus kunnen we aantonen dat we IBR-vrij zijn.

 • Mest wordt voor een groot deel gebruikt op eigen land, maar ook voor een deel bij mais- en fruittelers in de buurt afgezet.

 • We zorgen er voor dat het ’s nachts in de stal lekker donker is. In de stal is het 16 uur per dag licht en 8 uur per dag donker. Zo ontstaat er een natuurlijk situatie van dag en nacht.
  De koeien lopen lekker veel buiten. In totaal lopen ze minimaal 120 dagen in de wei.
  We beheren een stuk grond van Staatsbosbeheer aan de uiterwaarden van de Lek. In de zomermaanden grazen op deze gronden ons jongvee. Op dit land mogen we geen mest uitrijden en pas na half juni maaien i.v.m. het broedseizoen. Met dit beheer geven we meer aandacht aan de natuur in de uiterwaarden.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners