Welkom op de website van Krommerijn

Boerderij de Vaart

Aan de Gooyerdijk in Langbroek is boerderij “de Vaart” gevestigd, het melkveehouderij van de familie van Eck.
Op ons bedrijf zijn 150 melkkoeien en 100 stuks jongvee aanwezig. De melkkoeien worden gemolken door drie Lely melkrobots en onze melk wordt geleverd aan Leerdammer. Het voordeel van  het melken met een melkrobot is dat de koeien zelf kunnen bepalen wanneer ze gemolken willen worden. Vlak na het afkalven als de koe een hoge melkproductie heeft, kan ze dan vaker gaan.

Dierwelzijn

We besteden op verschillend punten aandacht aan het koecomfort. Onze stallen zijn goed geventileerd en ruimschoots voorzien van daglicht. De koeien liggen bij ons grotendeels in diepstrooisel boxen en in de stal hangen 4 roterende koeborstels. Daarnaast maken we gebruik van een mestrobot die meerdere keren per dag de roosters schoonmaakt zodat de koeien minder problemen met de klauwen hebben. Als het weer het toe laat en er voldoende gras staat, kunnen onze koeien de keus maken om naar de wei te gaan.
We maken veelal gebruik van onze eigen mechanisatie, zo voeren we de koeien zelf met de voerwagen. Ook de voederwinning: maaien, schudden, harken en kuilen doen we grotendeels in eigen beheer zodat we het naar ons idee op het beste moment kunnen doen.

Waarom deelnemer van Boert Bewust
Wij nemen deel aan Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust omdat we graag aan onze omgeving uitleggen en laten zien hoe wij te werk gaan op ons bedrijf. Elke stap is een bewuste stap en soms gaat hier jaren werk aan vooraf. Dat is niet altijd zichtbaar voor iedereen. Om vooruit te kijken naar de toekomst doen we regelmatig mee aan provinciale projecten.

Boerderij de Vaart

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Johnny heeft een Facebookpagina, waar hij informatie over zijn bedrijf en de sector plaatst. Door middel van open dagen krijgt iedereen de gelegenheid om een kijkje op het bedrijf te komen nemen.

 • Het bedrijf krijgt een pluspunt op het onderdeel Milieu omdat er gedeeltelijk een emissie arme vloer in de stal ligt. Dit zorgt ervoor dat er minder ammoniak uitgestoten wordt.
  Tevens is er een opvangmogelijkheid voor het water dat afkomstig is van de opslag van de maïs en kuilgras. Zo wordt voorkomen dat het vervuilde water in de sloot terecht komt.

 • Op het onderdeel Energie scoort het bedrijf een flink aantal punten. Zo is er een voorkoeler aanwezig. De warmte uit de melk wordt afgestaan aan het koude water dat er omheen stroomt. De melk wordt hierdoor al een beetje afgekoeld en is er minder energie nodig om de melk te koelen. Daarnaast liggen er zonnepanelen op het dak en wordt er gebruik gemaakt van groene stroom.

 • p het onderdeel Welzijn scoort familie van Eck het maximaal aantal sterren. In een speciale afkalfstal met een dikke laag stro op de grond kan de koe rustig bevallen. De kleine kalfjes blijven tot minimaal 3 maanden na hun geboorte op stro. In de stal zijn 4 koeborstels aanwezig om de stof en jeuk van de ruggen van de koeien te verwijderen. Het dak is goed geïsoleerd en er hangen 2 ventilatoren in de stal. Hierdoor blijft de temperatuur het hele jaar aangenaam voor dier en mens.

 • Familie van Eck heeft diverse maatregelen genomen om te zorgen voor een goede Diergezondheid. Dit blijkt ook uit het maximale aantal van drie sterren op dit onderdeel.
  De mest uit de stal wordt een aantal keer per dag door een mestschuif weggeschoven. Daarmee verdwijnen ook de ziektekiemen. Het bedrijf is IBR-vrij. IBR is een virusinfectie bij rundvee. Als koeien dit virus bij zich hebben, dan betekent dit vaak een lagere melkopbrengst. Het medicijngebruik is zeer laag. Dit is niet alleen beter voor de dieren, maar uiteindelijk ook voor de mensen.

 • Op en rondom het erf is veel aandacht voor natuur. Zo wordt er speciaal bloemenmengsel in gezaaid rondom de akkerranden en worden de weides kruidenrijk ingezaaid. Rondom een aantal penselen staan struiken en heggen waar nest en schuilmogelijkheden zijn voor vogels.
  Er hangen meerdere nestkasten waaronder een nestkast voor een steenuiltje. Ook de zwaluw komt hier veelvuldig voor. 

 • Het bedrijf behaald een pluspunt op het onderdeel Beeldkwaliteit omdat ze een erfcontract hebben met Rendac. Tevens hebben de koeien de beschikking over weidegang. In totaal lopen ze minimaal 120 dagen in de wei. is.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners