Welkom op de website van Krommerijn

Boerderij Den Oord

Wij zijn Arjen, Rozemarijn en samen met onze kinderen Renske, Auke, Durk en Noortje wonen en werken we op ‘Boerderij Den Oord’.Ons bedrijf staat in Schalkwijk op de kruising van de Beusichemseweg en de Lekdijk. Al sinds de 18e eeuw boerden onze voorouders op deze plek.
Samen dragen we de zorg voor zo’n 130 melkkoeien en 50 stuks jonge dieren(jongvee). Een gedeelte van onze kalveren wordt elders opgefokt. Om de dieren te kunnen voeden gebruiken wij ruim 90 hectare land. Het grootste deel is grasland, een gedeelte maïs en we hebben ook nog een stuk natuur(bos).
Onze melk wordt opgehaald door Friesland Campina en in de winkel verkocht als weidemelk. Weidemelk houdt in dat de koeien minimaal 120 dagen per jaar, tenminste 6 uur per dag in de wei lopen. Ook het jongvee staat als het weer het toelaat zo lang mogelijk dag en nacht buiten.

Nieuwbouw
In 2010 hebben we een nieuwe melkveestal gebouwd voor onze melkkoeien. Alles in deze stal is erop gericht om het de koe zo comfortabel mogelijk te maken. Zo zijn er extra ruime ligboxen en is er extra loopruimte gecreëerd. Het dak van de stal is voorzien van dakisolatie en om de warmte in de zomer de baas te blijven, zijn er enkele ventilatoren in de stal opgehangen. Sinds 2018 worden onze koeien gemolken met een melkrobot. De koeien kunnen zelf kiezen wanneer en hoe vaak zij gemolken willen worden. Boven de melkrobots is een skybox gevestigd zodat je vanaf hoogte een prachtig zicht over de koeien in de stal hebt.

Educatie en voorlichting
Jaarlijks verwelkomen wij diverse groepen mensen op ons bedrijf. Wij zijn onder andere gecertificeerd Educatieboer en zijn deelnemer van ‘Boerderij in de Kijker’. Via ‘Boerderij in de Kijker’ vinden heel veel kinderen en hun begeleiders via diverse basisscholen uit onze omgeving de weg naar onze boerderij. Ze kunnen zien, ruiken, voelen en beleven hoe alles er op een melkveebedrijf aan toe gaat. 

Waarom zijn wij deelnemer?
We doen mee aan Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust omdat we willen laten zien wat we doen, hoe we het doen en waarom we het doen. Dat zorgt voor maatschappelijke acceptatie en dat komt ons bedrijf ten goede maar ook de sector. Open discussie met collega boeren maar ook burgers zorgt ervoor dat wij ons bedrijf ‘’up to date’’ houden.

Boerderij Den Oord

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Op het gebied van Maatschappij draagt het bedrijf van familie Vernooij ook zijn steentje bij. Het bedrijf is officieel gecertificeerd educatieboerderij. Hierdoor komen er met regelmaat schoolklassen op het bedrijf. Zo kunnen leerlingen alle elementen van de veehouderij leren kennen. Ook worden er praktijklessen geven voor leerlingen van het Wellantcollege uit Houten. In de skybox met uitzicht op de stal is een ontvangstruimte gecreëerd om groepen te kunnen ontvangen.

 • Voor het onderdeel Milieu zijn diverse punten gescoord. Zo is er een opvangmogelijkheid voor het water dat afkomstig is van de opslag van de maïs en kuilgras. Met deze opvangkleppen wordt voorkomen dat het in de sloot terechtkomt. Er wordt geen gras of maïs aangekocht voor de dieren. Alles groeit op het bedrijf van Arjen. Er is dus geen transport van gras of maïs uit andere delen van het land. De mest van de eigen koeien wordt allemaal op het eigen land uitgereden.

   

 • Voor het onderdeel Energie scoort het bedrijf 2 sterren. Eén van die maatregelen die genomen is op het gebied van energiebesparing is een voorkoeler. In de voorkoeler wordt de melkwarmte afgestaan aan het koude water dat er omheen stroomt. Er is daarna minder energie nodig om de melk te koelen. Tevens wordt gebruik gemaakt van  een warmte terugwinningsinstallatie. Bij warmteterugwinning wordt de warmte eerst via de koeling uit de melk gehaald en vervolgens wordt deze energie gebruikt om water op te warmen. Deze energiebesparende maatregel is niet alleen goed voor de portemonnee, dient  ook het maatschappelijk belang. Op de daken liggen 194 zonnepanelen, die samen bijna 50.000 kWh opwekken.

 • Op het onderdeel Dierwelzijn wordt het maximaal aantal sterren behaald. Zo is er extra loopruimte gecreëerd en hebben de koeien extra ruime boxen die voorzien zijn van zachte diepstrooiselbodem. In de afkalfstal is een dikke laag stro aanwezig. De krachtvoerboxen zijn voorzien van een sluithek aan de achterzijde. Door dit extra hek kunnen de koeien rustig hun biks opeten zonder dat zij weggejaagd worden door andere koeien. 

   

 • Diergezondheid is een belangrijk onderdeel op het bedrijf van familie Vernooij. Voor het bedrijf is een diergezondheidsmonitor opgesteld. Hierdoor wordt een beter  beeld van de gezondheid van de dieren verkregen. Per kwartaal kunnen de kwaliteitsgegevens van onder andere de melk, de sterftepercentages over verschillende jaren met elkaar vergeleken worden.
  Om klauwproblemen te minimaliseren worden de roosters meerdere keren per dag schoon geschoven door een mestrobot.

 • Op en rondom het bedrijf van familie Vernooij is veel aandacht voor Natuur. Zo zijn de randen van percelen ingezaaid met bloemen. Dit is een mooi gezicht maar ook goed voor de kwaliteit van het water en de insecten die er kunnen leven. Meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen komen dan niet in de sloot terecht. Het bedrijf heeft 1,6 hectare houthakbos waar veel dieren leven. Daarnaast groeien er rond het bedrijf diverse knotwilgen. De boerenzwaluw is een veelgeziene vogel op het erf.

 • De mest van onze dieren wordt allemaal op ons eigen land uitgereden.

 • Door middel van een tijdklok op de verlichting is het ’s nachts minimaal 6 uur donker in de stal. Dit voorkomt onnodig lichtvervuiling en zorgt voor een natuurlijk dagnacht ritme voor de koeien.
  De koeien lopen minimaal 120 dagen per jaar minimaal 6 uur per dag in de wei. Ook het jongvee en de droge koeien gaan de wei in.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners