Welkom op de website van Krommerijn

De Witboom

Wij zijn André en Nicolien Peek en hebben drie kinderen. We wonen op melkveebedrijf “De Witboom” onder de rook van Utrecht. De boerderij is gebouwd in 1906 en wij zijn de 3e generatie op het bedrijf, de 4e generatie is in de leer.

De stal
Op ons bedrijf houden we 85 melkkoeien met een eigen fokstier en bijbehorend jongvee.
De koeien worden 2x per dag gemolken in een 2 x 6 visgraat melkput en deze melk leveren wij aan melkfabriek Vreugdenhil. In de luchtige lichtboxenstal hangt een automatische koeborstel waar de dames zich heerlijk kunnen borstelen.
Om de boerderij ligt 43 ha grasland en 9,5 ha maisland voor eigen voerproductie.

De koeien en kalveren
Onze koeien mogen zodra het kan in het voorjaar de wei in, en hebben dan zelf de keuze of ze binnen of buiten willen zijn. In de zomer zetten we als het in de wei te warm wordt en de koeien naar binnen komen de 2 grote ventilatoren in de stal aan voor de nodige verkoeling.
De kalfjes worden geboren in één van de twee kraamstallen. Dit is een ruime stal met een lekker bed van stro. Na een paar uur worden de koe en het kalfje gescheiden. Het kalf wordt de eerste 2 weken in een eenling box goed in de gaten gehouden en we zorgen dat ze voldoende biest en melk drinkt. Hierna gaan de vaars (vrouwtjes) kalfjes in ruime groepsverblijven op stro met leeftijd genootjes.

Duurzaamheid
Onze energie halen we uit de 138 zonnepanelen op het dak en sinds 2016 hebben we een voorkoeler zodat de melk van 38°C al is afgekoeld tot zo’n 17°C voordat het de melktank in gaat en verder wordt terug gekoeld naar 3,5°C. Met het warme water wat uit de voorkoelinstallatie komt spuiten we de melkstal schoon en gebruiken we als drinkwater voor de koeien.. Ook dit bespaard de nodige energie en zo doen we ons best om zelfvoorzienend te zijn in onze elektriciteit.


Waarom zijn wij deelnemer?
Wij nemen deel aan Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust omdat wij het belangrijk vinden om open en transparant te zijn naar onze omgeving. Zo kunnen mensen uit stad of dorp zien waar de melk vandaan komt en op welke manier wij boeren.

De Witboom

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Op het onderdeel Maatschappij worden diverse punten gescoord. Boerderij ‘De Witboom’ heeft een eigen Facebookpagina waar regelmatig berichten over het wel en wee op het bedrijf gedeeld worden. Nicolien is gecertificeerd Educatie Boerin. Er komen met regelmaat schoolklassen op het bedrijf om meer over alle elementen van de veehouderij leren. Op www.boerderijindekijker.nl is hier meer informatie over te lezen. Er is een ontvangstruimte in het ‘achterhuis’ gerealiseerd, waar groepen ontvangen kunnen worden.

   

 • Rondom het thema Milieu hebben André en Nicolien maatregelen genomen om erfafspoeling tegen te gaan. Zo is er een opvangmogelijkheid gecreëerd voor het water dat afkomstig is van de opslag van de maïs en kuilgras. Met deze opslag wordt voorkomen dat het vuile water in de sloot terechtkomt. Het bedrijf is zelfvoorzienend en dat betekend dat er geen gras of maïs aangekocht wordt voor de dieren. Alles groeit op het eigen bedrijf. Er is dus geen transport van gras of maïs uit andere delen van het land. De mest van de dieren wordt allemaal op het eigen land uitgereden.

 • Op het onderdeel Energie scoort het bedrijf van André en Nicolien punten omdat ze een energiescan hebben laten opstellen. In dit rapport staan allerlei maatregelen die genomen kunnen worden om energie te besparen. Een van die maatregelen is een voorkoeler. In de voorkoeler wordt de melkwarmte afgestaan aan het koude water dat er omheen stroomt. Er is daarna minder energie nodig om de melk te koelen. Met het warme water dat daarbij overblijft wordt gebruikt als drinkwater voor de koeien en voor het schoonspuiten van de melkstal.
  Daarnaast liggen er zonnepanelen op het dak en wordt er gebruik gemaakt van groene stroom.

 • Dierwelzijn staat hoog in het vaandel. Bij warme dagen kunnen de koeien verkoeling zoeken in de stal onder de 2 grote ventilatoren. Tevens is op het dak van de stal een grote sproeier geïnstalleerd die bijna het volledige dak nat kan sprenkelen waardoor de temperatuur aangenaam blijft. De koeien die moeten kalveren doen dit in een ruimte met een zacht strobed. De kalveren blijven verblijven minimaal 3 maanden in strohokjes. 

 • Op het onderdeel Diergezondheid wordt het maximaal aantal sterren behaald. De mest uit de stal wordt een aantal keer per dag door een mestschuif weggeschoven. Daarmee verdwijnen ook de ziektekiemen. Het bedrijf is BVD  en IBR-vrij. IBR en BVD zijn virusinfecties bij rundvee. Als koeien dit virus bij zich hebben, dan betekent dit vaak een lagere melkopbrengst. Door de melk te controleren op aanwezigheid van het virus heeft het bedrijf kunnen aantonen dat ze vrij zijn van deze infecties.

   

 • Op en rondom  het bedrijf van familie Peek is volop aandacht voor Natuur. Bij het bedrijf hoort een stuk bos en rondom het woonhuis zijn beukenhagen aangelegd. Ook zijn er meerdere knotwilgen waar allerlei dieren in kunnen leven. Om de weidevogel optimaal de ruimte doen André en Nicolien Peek aan weidevogelbeheer. Voordat er op het land gewerkt wordt, worden onder andere bekeken waar vogelnesten zitten en worden deze gemarkeerd zodat ze niet verloren gaan. Op het bouwland wordt gebruik gemaakt van ruige mest afkomstig uit de afkalfstal en de kalverenhokken.

 • De mest van onze dieren wordt allemaal op ons eigen land uitgereden.

   

 • Voor het bedrijf van André en Nicolien Peek is een landschapsplan uitgevoerd. Er is in dit plan veel aandacht voor streekeigen bomen en struiken. De beplanting is conform dit plan aangebracht. De koeien lopen minimaal 120 dagen in de wei. Op het bedrijf wordt er weidevogelbeheer toegepast. Door dit extra beheer wordt de kwaliteit van de natuur verder ontwikkeld en verhoogd.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners