Welkom op de website van Krommerijn

Familie Vernooij

Midden in het dorp Werkhoven staat onze boerderij.
Wij -Johan en Angelien Vernooij- zijn de 3e generatie op dit bedrijf en runnen de boerderij samen.
Onze zogenaamde dwarshuisboerderij is gebouwd in 1923. De oude grupstal wordt in de winter nog gebruikt om jongvee te stallen. De moestuin vooraan de weg is in gebruik door enkele dorpsgenoten die hier hun verse groenten verbouwen. Op onze boerderij werken we met het typische ras voor het rivierengebied: het ‘Maas-Rijn-IJsselvee” (MRIJ). De sterke punten van de MRIJ-koe zijn het hoge eiwitgehalte in de melk, de goede bespiering en haar duurzaamheid. Het is een koe met opbrengsten uit zowel de melk- als vleesproductie.
We houden 70 melkkoeien en wat jongvee, namelijk pinken en kalveren voor de vervanging van de melkkoeien.

In 2009 hebben we een nieuwe stal voor de koeien gebouwd, op de fundering van de vorige ligboxenstal uit 1973. Deze nieuwe stal voldoet aan de eisen van de MDV (Maatlat Duurzame Veehouderij). De stal biedt de koeien meer bewegingsruimte, ligcomfort, energiezuinig licht, frisse lucht en het dak is geïsoleerd. Daardoor is het koeler in de zomer en in de winter aangenamer, ook voor ons.

Op het dak van de stal en loods zijn in 2019 zonnepanelen geplaatst in samenwerking met burgers uit de omgeving.
De melk moeten we van de koe hebben, want dat is onze inkomstenbron!
We laten dit graag zien aan de leerlingen van de basisschool in Werkhoven. Tijdens het educatiebezoek aan onze boerderij komen zij in ieder geval te weten waar de melk vandaan komt!

We kiezen er bewust voor om de melkkoeien in de zomer te weiden. De jongste kalveren gaan op pas gemaaide weide zodat ze het graseten leren. Bij de boerderij telen we alleen gras. Door de ruilverkaveling is onze veldkavel van 1,5 naar 3 km gegaan verbouwen we mais en gras.

We doen mee moet Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust omdat we mensen graag bewust willen maken van het verhaal achter de melk!

Familie Vernooij

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Jaarlijks krijgen we een schoolklas die we een boerderijles geven, en laten ervaren hoe
  gevaarlijk het is om dicht bij trekkers te fietsen of te lopen. We werken beiden ook buiten de deur, en vertellen regelmatig aan collega’s over het reilen en zeilen op ons bedrijf.

 • Om bewust met het milieu om te gaan, wordt de methaan- en stikstofuitstoot gemeten
  om te weten hoeveel dit is. We gebruiken bewust kunstmest door gebruik te maken van GPS, zodat  we heel gerichte bemesting toe kunnen passen.

   

 • Op het staldak zijn zonnepanelen gelegd, samen met burgers voor het opwekken van
  energie voor eigen gebruik en voor andere huishoudens.

 • De koeien hebben voldoende ruimte in de wei én op stal. De stalinrichting is aangepast aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij. Een geïsoleerd dak zorgt voor een aangenaam klimaat in hete zomers.

 • Koeien gezond oud laten worden, betekent maatwerk qua behandeling bij aandoeningen.
  Zo moeten we soms een koe apart insmeren met zalf, of onderzoeken we type bacterie voor het toedienen van het juiste antibioticum.

 • Zorg voor de natuur door de randen langs de sloot ecologisch te beheren. Zo voorkomen we mestspoeling in de sloot én zorgt het voor meer biodiversiteit.

 • Onze koeien krijgen weidegang, dat hoort toch wel een beetje. Ons erf ligt dichtbij de
  bebouwde kom, daarom besteden we veel tijd aan een verzorgde aanblik.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners