Welkom op de website van Krommerijn

Landbouwbedrijf van der Horst

Landbouwbedrijf WJJ van der Horst is gevestigd aan de Kromme Rijn, achter in de Ossenwaard in Cothen.
Hier worden onze ruim 250 melkkoeien en 160 stuks jongvee vertroeteld door een enthousiast team koeienliefhebbers. Medewerker Freek, opa Ko en ook helpen Ties (12) en William (9) hun vader Willem op de boerderij.
Leuk om te weten: Op onze boerderij brengen jaarlijks vele tientallen boerenzwaluwen en huiszwaluwen hun jongen groot, het is dan ook een vrolijk gekwetter, bovendien is het een super goede natuurlijke bestrijding van vliegjes en muggen. Ook een paartje ransuilen en een paartje steenuilen brengen jaarlijks hun jongen groot.
In de stallen is veel ruimte, licht en frisse lucht.

De stal is officieel goedgekeurd voor de “Maatlat Duurzame Veehouderij”, een erkenning voor zeer goede dierwelzijn, milieuzorg en duurzaamheid.
De koeien kunnen zich vrij bewegen en onbeperkt te goed doen aan een mengsel van gras en snijmais. Ze liggen op zeer comfortabele koematrassen. De koeien kunnen zichzelf borstelen en wanneer ze gemolken willen worden kan dit in een van de melkrobots. De koeien geven ons melk, waarvan in onze zuivelfabriek heerlijke “De Graafstroom” kaas wordt gemaakt. Kijk eens op de website van De Graafstroom.
Naast de verzorging van de koeien, dragen we ook bij aan het onderhoud van het landschap. We beheren het gebruikelijke mais- en grasland en ook twee natuurgebiedjes langs de Kromme Rijn, een aantal van onze koeien grazen daar het jaar rond.
Wil je van ons landschap genieten, wandel dan eens over het Ossenwaardpad, onderdeel van het Kromme Rijn pad tussen Cothen en Werkhoven!!
Op Facebook kun je van alles lezen over ons bedrijf.

Landbouwbedrijf van der Horst

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Met regelmaat twitteren we over activiteiten, die op ons bedrijf plaatsvinden. Er is een ontvangstruimte, waar informatie over de sector kan worden gegeven.

   

 • Er is een opvangmogelijkheid voor het water dat afkomstig is van de opslag van de mais en kuilgras. Zo wordt voorkomen dat het in de sloot terechtkomt. In de stal liggen speciale vloeren, die de uitstoot van ammoniak verminderen.

 • Op ons bedrijf is een voorkoeler aanwezig. In de voorkoeler wordt de melkwarmte afgestaan aan het koude water dat er omheen stroomt. Er is daarna minder energie nodig om de melk te koelen. Op ons bedrijf gebruiken we een warmteterugwinningsinstallatie. Bij warmteterugwinning wordt de warmte eerst via de koeling uit de melk gehaald en vervolgens wordt deze energie gebruikt om water op te warmen. Deze energiebesparende maatregel is niet alleen goed voor onze portemonnee, maar we dienen ook het maatschappelijk belang.

 • Op dit bedrijf spelen dierenwelzijnsaspecten een grote en belangrijke rol. In een speciale afkalfstal kan de koe rustig bevallen. De kleine kalfjes blijven tot minimaal 3 maanden na hun geboorte op stro. Een koeborstel is aanwezig om de stofjes te verwijderen van de ruggen van de koe. De koeien hebben lekkere ruime boxen om in te liggen. In de boxen liggen matrassen en dat ligt natuurlijk heel comfortabel. Het dak van de stal is geïsoleerd. Daarmee blijft het in de zomer ook lekker fris en wordt het in de winter niet al te koud.

   

 • De mest uit de stal wordt een aantal keer per dag door een mestschuif weggeschoven. Daarmee verdwijnen ook de ziektekiemen. Ons bedrijf is IBR-vrij. IBR is een virusinfectie bij rundvee. Als koeien dit virus bij zich hebben, dan betekent dit vaak een lagere melkopbrengst. Door de melk te controleren op aanwezigheid van het virus kunnen we aantonen dat we IBR-vrij zijn.

   

 • De mest van onze dieren willen we verwerken tot o.a. groen gas.

 • Op ons bedrijf wordt er weidevogelbeheer toegepast. Door dit extra beheer wordt de kwaliteit van de natuur verder ontwikkeld en verhoogd. We zorgen er voor dat het ’s nachts in de stal lekker donker is, zodat de koeien rustig kunnen slapen.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners