Welkom op de website van Krommerijn

Melkveebedrijf De Nacht

Wij zijn Gijs en Fyjonne Kemp en samen met onze kinderen wonen en werken op boerderij ‘De Nacht’ in Cothen. Het is een kleinschalig familiebedrijf en wij zijn de 3e generatie. Onze zoon Marc hoopt in de toekomst het bedrijf op te volgen en zal daarmee de 4e generatie zijn die het bedrijf als eigendom kan noemen. Op onze boerderij houden we ongeveer 80 a 85 melkkoeien en bijbehorend jongvee. De melk wordt geleverd aan de Leerdammerfabriek waar  er kaas van wordt gemaakt.

Milieubewust en duurzaam
Wij proberen zo milieuvriendelijk en duurzaam te werken op ons bedrijf. Het dak van onze nieuwe stal ligt vol met zonnepanelen. Daarnaast is ons gas vervangen door een verbrandingskachel op hout. Het hout is afvalhout uit de Kromme Rijnstreek dat verwijderd wordt van dode of omgevallen bomen.
Om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te reduceren gebeurd de bestrijding van onkruid in ons weiland zo veel mogelijk pleksgewijs en handmatig. Naast gras telen wij maïs en voederbieten. Deze gewassen telen wij voor diversiteit in het voer en om in plaats van extra krachtvoer, het eiwit zoveel mogelijk zelf te telen. 

Dierwelzijn
De koeien lopen zo veel mogelijk buiten en beschikken over een ruime stal, met 2 koeienborstels en een ventilator. De schuren zijn goed geïsoleerd om de warmte in de zomer uit de stal te houden in de winter de warmte vast te houden. De ventilator zorgt in de zomer voor luchtcirculatie. Het afkalveren gebeurt op een zo natuurlijk mogelijke manier in een grote zandbak. Hier voelen de koeien zich op hun gemak en kunnen ze vrij bewegen. Zo proberen we een zo goed mogelijk klimaat voor de koeien en onszelf te creëren om zo met plezier ons werk te kunnen doen!

Waarom doen we mee met Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust?
Het is belangrijk dat mensen weten waar hun voedsel vandaan komt en daar willen we ze graag bewust van maken. We hebben een eerlijk en positief verhaal en laten dit graag zien hoe wij op ons bedrijf te werk gaan en hoe het voedsel gemaakt wordt.

Melkveebedrijf De Nacht

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Familie Kemp organiseert eens per 2 jaar een open dag. Iedereen is dan van harte welkom om een kijkje op het bedrijf te nemen. Ook komen verschillende schoolklassen op bezoek, die van alles willen weten over de koeien.

   

 • Voor het onderdeel Milieu wordt er een pluspunt gescoord omdat er een gescheiden afvoersysteem aangelegd is bij de sleufsilo’s. Schoon en vuilwater wordt hierdoor gescheiden. Tevens wordt hiermee voorkomen dat het vuile water in de sloot terecht komt. Het bedrijf is zelfvoorzienend in ruwvoer. Dit betekend dat er geen gras of maïs aangekocht wordt voor de dieren. Alles is afkomstig van het bedrijf. Er is dus geen transport van gras of maïs uit andere delen van het land.
  Het bedrijf heeft voldoende land om alle mest zelf kwijt te kunnen.

 • Om Energie te besparen maakt familie Kemp gebruik van een warmteterugwinningsinstallatie. Bij warmteterugwinning wordt de warmte eerst via de koeling uit de melk gehaald en vervolgens wordt deze energie gebruikt om water op te warmen. Deze energiebesparende maatregel is niet alleen goed voor onze portemonnee, maar dienen we ook het maatschappelijk belang. Op het dak van de koeienstal liggen zonnepanelen die er voor zorgen dat meer dan 75% van de gebruikte energie zelf opgewekt wordt.

   

 • Het bedrijf van familie Kemp scoort op het gebied van Welzijn het maximaal aantal van 3 sterren. In een speciale afkalfstal kan de koe rustig bevallen. De kleine kalfjes verblijven tot bijna een half jaar na hun geboorte op stro. De koeien hebben lekkere ruime boxen om in te liggen. In de boxen liggen matrassen en diepstrooisel en dat ligt natuurlijk heel comfortabel. In de stal zijn 2 koeienborstels waar de koeien zich aan kunnen krabben. Het dak van de stal is geïsoleerd. Daarmee blijft het in de zomer ook lekker fris en wordt het in de winter niet al te koud.

   

 • Op Diergezondheid scoort familie Kemp een groot aantal pluspunten. Er worden zo minmogelijk medicijnen aan de dieren gegeven. Dit is niet alleen beter voor de dieren, maar uiteindelijk ook voor de mens. Voor het bedrijf is een diergezondheidsmonitor opgesteld waarmee een goed beeld van de gezondheid van de dieren verkregen wordt. Per kwartaal kunnen de kwaliteitsgegevens van de melk, de sterftepercentages over verschillende jaren met elkaar vergeleken worden.
  De mest uit de stal wordt een aantal keer per dag door een mestschuif weggeschoven. Daarmee verdwijnen ook de ziektekiemen. Het bedrijf is IBR- en BVDvrij. IBR is een virusinfectie bij rundvee. Als koeien dit virus bij zich hebben, dan betekent dit vaak een lagere melkopbrengst. BVD is ook een virusinfectie en veroorzaakt veel schade op het bedrijf door sterfte, slechte groei en ontwikkeling en het vaker ziek zijn van de dieren. Door de melk en bloed te controleren op aanwezigheid van het virus kan aangetoond worden dat een bedrijf IBR-vrij is.

 • Op en rondom het bedrijf is volop aandacht voor Natuur. Zo zijn er veel speciaal aangelegde struiken en knotwilgen. Er is een speciale uilenkast waar jaarlijks een uilenpaar broed. Ook nestelen er volop boeren- en huiszwaluwen. Op het bedrijf wordt weidevogelbeheer toegepast. Door dit extra beheer wordt de kwaliteit van de natuur verder ontwikkeld en verhoogd.

 • Door middel van een tijdklok is het ’s nachts minimaal 8 uur donker in de stal. Zo ontstaat er een natuurlijk situatie van dag en nacht en voorkomt het tevens lichtvervuiling. De koeien lopen lopen ze minimaal 120 dagen gemiddeld 8 uur op een dag in de wei. Voor het bedrijf is een landschapsplan uitgevoerd. Er is in dit plan veel aandacht voor streekeigen bomen en struiken. De beplanting is conform dit plan aangebracht.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners