Welkom op de website van Krommerijn

Melkveebedrijf Fam. Doornenbal

Wij (Jan en Liesbeth) wonen met onze twee kinderen (Diko en Gijs) in Doorn. We melken ongeveer 90 koeien en hebben ca. 50 stuks jongvee.
In 1996 zijn we getrouwd en in Leersum gaan wonen. In 1998 zijn we naar Doorn verhuisd en hebben daar het ouderlijk bedrijf van Jan verder voortgezet. De boerderij is rond 1900 gebouwd en werd ook wel “De Geer” genoemd. Dit omdat het land, dat om de boerderij ligt, richting de Gooyerdijk in een geer loopt.

Per melkbeurt kunnen er 20 koeien (10 aan iedere zijde van de melkput) worden gemolken. De melk leveren we aan melkfabriek DOC in Hoogeveen. Per 1 januari 2019 gaan we aan “de Graafstroom” in Bleskensgraaf leveren omdat deze melkfabriek beter aansluit bij onze visie over streekproducten. “De Graafstroom” heeft namelijk ook streekproducten. Dit spreekt ons erg aan.
We hebben 47 ha grond in gebruik, waarvan 7 ha maisland. In de zomer lopen de melkkoeien altijd buiten. Als het buiten te warm is, dan komen ze graag naar binnen om onder de ventilatoren te gaan staan voor een stukje verkoeling. Op onze Facebookpagina kun je van alles lezen en zien over ons bedrijf.

Melkveebedrijf Fam. Doornenbal

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Familie Doornenbal ontvangt regelmatig schoolklassen op het bedrijf en tevens is het bedrijf een gecertificeerd leerbedrijf.

 • Het melkveebedrijf van familie Doornenbal is zelfvoorzienend in ruwvoer. Dit betekend dat zij over voldoende grasland beschikken om de koeien te voeren. Ruwvoer hoeft niet aangekocht te worden en elders geproduceerd te worden.
  Tijdens het uitrijden van de mest wordt water toegevoegd waardoor de ammoniakuitstoot wordt verminderd.

 • Op het onderdeel Energie scoort het bedrijf van familie Doornenbal pluspunten. Bij het afkoelen van de melk wordt een voorkoeler gebruikt. Deze koelt de melk vast af voordat het de tank in gaat. Ook is er een frequentieregelaar aanwezig. Deze regelt de vacuümpomp van de melkstal waardoor deze niet meer vacuüm produceert dan nodig is.

 • Op het onderdeel Welzijn scoort familie Doornenbal het maximaal aantal sterren. De koeien hebben ruime ligboxen die voorzien zijn van zachte koematrassen en er is extra loopruimte gecreëerd achter de boxen en achter het voerhek. Het dak is voorzien van isolatie waardoor het zowel in de zomer als in de winter goed vertoeven is voor de dieren.  Om voldoende frisse lucht in de stallen te krijgen hangt er een grote ventilator in de stal.

 • Op het gebied van Diergezondheid scoort het bedrijf pluspunten omdat ze een automatische mestschuif hebben. Deze schuif zorgt ervoor dat er minder klauwproblemen ontstaan.
  Omdat alle dieren op het bedrijf worden geboren en gefokt is er geen ziekte insleep van buitenaf.

 • Familie Doornenbal heeft een beheerscontract met het Agrarisch Natuurbeheer Collectief Oost. Deze coöperatie adviseert  en helpt mee met het beheren van de natuur op  en rondom het bedrijf. Rondom de maïsakkers zijn bloemenranden ingezaaid en er is een speciale kikkerpoel aangelegd. Er zijn meerdere knotwilgen geplant en op het erf zijn heggen en struiken aanwezig voor erfvogels. Zwaluwen nestelen graag in de stal van het bedrijf. Ook hangt er een uilenkast en is er een ooievaarsnest op een paal gemaakt.

 • Op het onderdeel Beeldkwaliteit scoort het bedrijf meerdere pluspunten. Zowel de melkkoeien als het jongvee staat minimaal 120 dagen per jaar minimaal 6 uur per dag in de wei. Dit levert een mooi beeld op. Er is een landschapsplan uitgevoerd waardoor het bedrijf goed past en opgaat in de omgeving. ’s Nachts is het minimaal 6 uur donker in de stal. Dit is goed voor het dag-nachtritme van de koeien maar ook tegen lichtvervuiling.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners