Welkom op de website van Krommerijn

Melkveebedrijf ’t Hoogeland Familie de Bie

Aan de Hogelandseweg in Werkhoven ligt melkveebedrijf ’t Hoogeland. Wij, Richard de Bie en Nicolette de Stigter en onze zoon Sebastiaan zorgen hier dagelijks voor de 130 melkkoeien en 65 stuks jongvee. Wij zijn de 4e generatie de Bie op het bedrijf in de Kromme Rijnstreek.

Nieuwbouw
In 2017 hebben we de oude koeienstal afgebroken en is op dezelfde plek een nieuwe stal, een zogenaamde Maatlat Duurzame Veehouderijstal gebouwd. Deze stal biedt de koeien veel extra’s waaronder meer loopruimte en extra grote ligboxen. Op het dak van de stal hebben we  zonnepanelen geïnstalleerd waarmee we een gedeelte van de gebruikte energie zelf opwekken. Sinds 2019 worden de koeien gemolken door melkrobots. De koeien kunnen nu zelf kiezen wanneer ze gemolken willen worden.

Weidemelk en samenwerking
Zodra het weer het toelaat en er voldoende gras staat gaan onze melkkoeien overdag de wei in. Iedere 3 dagen komt de vrachtwagen van Friesland Campina ongeveer 10000 kg melk ophalen om er allerlei lekkere zuivelproducten van te maken, zoals Kaas, yoghurt of slagroom en nog vele andere producten. De melk van onze koeien is in de winkel herkenbaar als ‘weidemelk’.
Omdat we niet voldoende land hebben om al het voer voor onze koeien te produceren werken we samen met Jos van Rooijen uit Houten. Het jongvee wat ouder is dan 1 jaar staat op zijn bedrijf en vlak voor zij hun eerste kalfje krijgen komen ze weer naar ons bedrijf. Daarnaast gaat een deel van de mest van onze koeien naar zijn land en komt de maïs en een gedeelte van het gras wat bij Jos op het land groeit naar ons voor de melkkoeien in de winter.

De bodemvruchtbaarheid van onze weides en akkers vinden we erg belangrijk omdat hier al het leven begint. We proberen er goed voor te zorgen en verbouwen daarom niet vele jaren achter elkaar maïs op dezelfde percelen. Dit zou de grond uitputten en het bodemleven verstoren. Wij streven naar 3 jaar maïsteelt en daarna 6 jaar gras. Hierdoor bouwen we ook in het maïsland organische stof op en zo leggen we CO2 vast.

Melkveebedrijf ’t Hoogeland Familie de Bie

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Op het onderdeel Maatschappij scoort melkveebedrijf ’t Hoogeland een pluspunt omdat ze een erkend SBB leerbedrijf zijn. Regelmatig lopen studenten stage op het bedrijf in Werkhoven. Ook zijn Richard, Nicolette en Sebastiaan actief tijdens activiteiten die vanuit Kromme Rijnstreek Boert en Teelt Bewust georganiseerd worden. 

 • Op het onderdeel Milieu scoort melkveebedrijf ‘t Hoogeland een pluspunt omdat ze een emissiearme vloer in de melkstal hebben. Deze speciale vloer zorgt ervoor dat ammonia-uitstoot gereduceerd wordt. Ook wordt de mest gescheiden en gedeeltelijk gebruikt als de vulling van de boxen van de koeien. Het natte deel wordt gescheiden en het droge gedeelte blijft over. Dit stinkt niet en zorgt voor een zacht ligbed voor de koeien.

 • Om Energie te besparen zijn er op melkveebedrijf ’t Hoogeland diverse maatregelen getroffen. Zo wordt er bij het afkoelen van de melk een voorkoeler gebruikt. Deze koelt de melk vast af vanaf ongeveer 38 graden tot ongeveer 20 graden door middel van koud water wat later aan de koeien gegeven wordt. Bij de melktank speciale apparatuur geïnstalleerd die er voor zorgt dat de warmte die onttrokken wordt van de melk, gebruikt wordt voor het opwarmen van water wat elders gebruikt kan worden om bijvoorbeeld de melkrobots te spoelen. Een gedeelte van het stroom dat  gebruikt wordt op het bedrijf wordt opgewekt door de zonnepanelen die op het dak van de stal liggen

 • Op melkveebedrijf ’t Hoogeland wordt veel aandacht besteed aan het Welzijn van de koeien. In 2019 is er een nieuwe stal gebouw volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij. Dit houdt in dat er op veel punten extra comfort voor de koeien wordt toegepast. Zo hebben de koeien extra ruime ligboxen die voorzien zijn van diepstrooisel en zijn er extra brede looppaden voor de dieren.
  Koeien die moeten kalven hebben een speciale ruimte tot hun beschikking voorzien van een dikke laag stro. De kalveren van melkveebedrijf ’t Hoogeland verblijven ongeveer 5 maanden op stro.

 • Op het onderdeel Diergezondheid worden diverse pluspunten gescoord. Melkveebedrijf ’t Hoogeland is een gesloten bedrijf. Dit betekend dat er geen dieren van buiten aangekocht worden. Dit voorkomt ziekte insleep. De roosters bij het melkvee worden meerdere keren per dag schoon geschoven door een mestrobot. Dit voorkomt klauwproblemen bij de koeien.

 • Op en rondom het erf van ’t Hoogeland is volop aandacht voor Natuur. Zo zijn er knotwilgen en diverse struiken en bomen waar erfvogels en andere dieren leven. Er nestelen uilen en een valkje op het erf en in de stal broeden jaarlijks meerdere boerenzwaluwenpaartjes. Er is een samenwerkingsverband met natuurvereniging Utrecht Oost. Eén van de afspraken die gemaakt is, is het niet bemesten van de randen om de akkers zodat de bodem armer blijft waardoor er andere soorten planten kunnen groeien en een ander bodemleven is.
  Verder wordt er gebruik gemaakt van ruige mest. Dit zorgt voor een grote biodiversiteit in de grond en weidevogels kunnen de ruige mestdelen ook gebruiken voor het maken van hun nest.

 • Het melkvee gaat zoveel mogelijk dagen naar buiten. Dit is niet alleen fijn voor de dieren maar levert ook een mooi beeld op in de omgeving. Om lichtvervuiling tegen te gaan is het ’s nachts minimaal 6 uur donker in de koeienstal door middel van een tijdklok.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners