Welkom op de website van Krommerijn

27 februari 2020

Wim van Vulpen spreker op Agri Duurzaamheidsdag

Duurzaamheid is een steeds belangrijker thema in (agrarisch) Nederland. Met de nieuwe visie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) waarbij in 2030 de agrarische sector om moet naar kringlooplandbouw, is dit thema actueler dan ooit.

De omschakeling naar kringlooplandbouw moet voor nieuwe perspectieven zorgen in de sector. Volgens met ministerie van LNV is het een omschakeling van voortdurende verlaging van de kostprijs van producten, naar voortdurende verlaging van het gebruik van grondstoffen en een zorgvuldig beheer van bodem, water en natuur.

Tijdens de Agri Duurzaamheidsdag  (3 maart in de Basiliek in Veenendaal) zullen agrariërs vertellen op welke wijze zij kringlooplandbouw toepassen op hun bedrijf.

Varkenshouder Wim van Vulpen is deelnemer aan Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust en zal van 10.00 – 10.30 uur ingaan op het houden van dieren met oog voor milieu en welzijn én het toepassen van spuiwater (uit de luchtwasser) in de fruitteelt.

https://www.boerderij.nl/evenementen/Agri-Duurzaamheidsdag/

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners